BELGENET Sistemiyle İlgili Defterdarlık Personeline Eğitim Verildi.

Defterdarlığımızca kullanılan EBYS sistemi yerine kullanılmaya başlayan BELGENET sistemi konusunda Defterdarlığımız Proje Sorumluları tarafından Defterdarlığımız personeline eğitim verildi.