Duyurular

2019 Yılında Emekli Olan Personelimize Teşekkür Belgesi Verildi

Defterdarlığımız Olur Malmüdürü Vekili (Saymanlık Müdür Yardımcısı) Nurettin COŞKUN, Atatürk Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğünde Şef olarak görev yapan Yakup KARACA ve Tedarik Bölge Başkanlığı Saymanlık Müdürlüğünde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak görev yapan Güner MORKOÇ’un emekli olmaları nedeniyle Defterdarımız Fahrettin PALAOĞLU ve Defterdar Yardımcımız Bülent PAPUCCU tarafından Defterdarlığımızdaki hizmetlerinden dolayı kendilerine Teşekkür Belgesi verildi. Defterdarlığımız olarak kendilerine bundan sonraki hayatlarında mutluluklar diliyoruz.

Muhasebe Mevzuatı Eğitimi Düzenlendi

Bakanlığımız 2019 yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında Defterdarlığımız personeline yönelik olarak Defterdalığımız Toplantı Salonunda 5 gün 30 saat süreli Muhasebe Mevzuat Eğitimi Düzenlendi.

Emekli olan personelimize Defterdarlığımızca Teşekkür Belgesi verildi.

Defterdarlığımız Tedarik Bölge Başkanlığı Saymanlık Müdürlüğünde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak görev yapmakta iken emekli olan Lütfiye KELEŞ’e Defterdarlığımızdaki çalışmalarından dolayı Defterdarımız Sayın Fahrettin PALAOĞLU  tarafından teşekkür belgesi verildi. Defterdarlığımız olan personelimiz Lütfiye KELEŞ’e emeklilik hayatında mutluluklar dileriz.