Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Personel Müdürlüğü İşlem Süreçleri

2828, 3713 ve 4046 sayılı Kanunlar Kapsamında Yapılan Atama İşlem Süreci

3628 Sayılı Kanun Gereği Yapılan İşlem Süreci

4483 Sayılı Kanun Kapsamında Soruşturma İşlem Süreci

Açıktan Atama İşlem Süreci

Adaylığın Kaldırılması İşlem Süreci

Askerlik Sevk Tehir İşlem Süreci

Aylıksız İzin İşlem Süreci

Bakanlık Tarafından Tenkis-Tahsis Edilen Kadrolar İşlem Süreci

Bilgi Edinme İşlem Süreci

BİMER İşlem Süreci

Brifing hazırlama İşlem Süreci

Eğitim İşlem Süreci

Emeklilik İşlem Süreci

Gelen Evrak İşlem Süreci

Genel Evrak İşlem Süreci

Giden Evrak İşlem Süreci

Görevden Uzaklaştırma ve Göreve İade İşlem Süreci

Hastalık İzni İşlem Süreci

Hizmet Değerlendirme İşlem Süreci

Hususi Damgalı Pasaport İşlem Süreci

İdari Davalar İşlem Süreci

Kadro Tenkis-Tahsis İşlem Süreci

Kesinleşen Mahkeme Karaları Üzerine Yapılan İşlem Süreci

Kimlik İşlem Süreci

Maaş İşlem Süreci

Mal Bildirimi İşlem Süreci

Malulen Emeklilik İşlem Süreci

Mazeret İzni İşlem Süreci

Muvafakat Verme İşlem Süreci

Naklen Atanma İşlem Süreci

Öğrenim Değişikliği İşlem Süreci

Personel Hareketleri İstatistik Formları Bildirim İşlem Süreci

Refakat İzni İşlem Süreci

Terfi İşlem Süreci

Vekalet İşlem Süreci

Yıl Sonu İzin İşlem Süreci

Yıllık İzin İşlem Süreci