Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hazine ve Maliye Bakanlığı Misyon ve Vizyonu

Misyonu;
Maliye politikasını katılımcı bir anlayışla geliştirmek, uygulamak ve izlemek.

Vizyonu;
Güçlü ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve istikrarlı büyüme ortamını desteklemek üzere;

  • Mali disiplinden taviz vermeyen,
  • Mali yüklerin seviyesi ve dağılımında adalet içinde optimali gözeten,
  • Kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran,
  • Nitelikli insan kaynağına sahip, bilim teknolojilerini etkin kullanan,
  • Saydamlık, hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkelerini esas alan,

yenilikçi ve öncü bir Bakanlık olmak.

Erzurum Defterdarlığı Misyon ve Vizyonu

Misyonu;
Bakanlığımız ilke ve hedefleri doğrultusunda;  katılımcı, tarafsız, saydam  bir  anlayışla çağdaş hizmet standartlarını  gerçekleştiren, kullanımında bulunan  kamu kaynaklarını en etkin ve verimli bir şekilde kullanabilen, uygulamayı takip eden  ve denetleyen bir Defterdarlık.

Vizyonu;
Kalkınmış ve çağdaş bir Türkiye için kaynak yaratmada öncü, sürekli gelişmeye açık, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı içerisinde, ekip ruhuyla hareket eden, kendisiyle ve vatandaşlarla barışık, çalışanların hizmet vermekten mutluluk duyduğu doğru, güvenilir ve adil bir mali hizmet sunarak sürekli gelişen örnek bir kurum olmaktır.