Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Muhakemat Müdürlüğü İşlem Süreçleri

Arşiv İşlem Süreci

Avans İşlem Süreci

Bilirkişi Raporuna Karşı Beyan İşlem Süreci

Dava Açma İşlem Süreci

Dava Dilekçesinin Yazılması İşlem Süreci

Gelen evrak İşlem Süreci

Giden evrak İşlem Süreci

Harcırah Avansı Kapatma İşlem Süreci

Harcırah Avansı Verilme İşlem Süreci

İcra Takip İşlem Süreci

İstatistik İşlem Süreci

Kararın Kesinleşmesi İşlem Süreci

Kararın Tebliği İşlem Süreci

Keşife Katılım İşlem Süreci

Mal Alım İşlem Süreci

Savunmanın Hazırlanması İşlem Süreci

Temyiz İşlem Süreci