Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

2019 Yılında Emekli Olan Personelimize Teşekkür Belgesi Verildi

Defterdarlığımız Olur Malmüdürü Vekili (Saymanlık Müdür Yardımcısı) Nurettin COŞKUN, Atatürk Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğünde Şef olarak görev yapan Yakup KARACA ve Tedarik Bölge Başkanlığı Saymanlık Müdürlüğünde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak görev yapan Güner MORKOÇ’un emekli olmaları nedeniyle Defterdarımız Fahrettin PALAOĞLU ve Defterdar Yardımcımız Bülent PAPUCCU tarafından Defterdarlığımızdaki hizmetlerinden dolayı kendilerine Teşekkür Belgesi verildi. Defterdarlığımız olarak kendilerine bundan sonraki hayatlarında mutluluklar diliyoruz.