Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Yeni Devlet Muhasebe Bilişim Sistemi ve Yeni Harcama Yönetimi Eğitimi

Defterdarlığımızca 27-28 Aralık 2017 tarihleri arasında İlimiz merkez ve ilçe birimlerindeki bütün harcama birimlerine yeni devlet muhasebe bilişim sistemi ve yeni harcama yönetimi ile ilgili olarak eğitim verildi.